Przesiewacze

Przesiewacze 2 i 3 pokładowe do piasku i żwiru:
- do odsiewania metodą "na sucho",
- do odsiewania metodą "na mokro".

Przesiewacze bezwładnościowe - 1, 2 lub 3 pokładowe - do sortowania wstępnego, rozdziału na frakcje:
- do odsiewania metodą "na sucho",
- do odsiewania metoda "na mokro" (wyposażenie w instalację natryskową).

Wymiary standartowe i pod zamówienie - dostosowane do zapotrzebowań.
Wykonane z 1, 2 lub 3 pokładami sit w każdym układzie montażowym.
.

: :: przykładowe typy przesiewaczy :: PP 1 X 5  :: : :: PP 2 X 4,5 :: :