Przesiewacz dwupokładowy
typ: PP 2 x 4,5
 opis ogólny:
Przesiewacz służy do segregacji materiałów sypkich o uziarnieniu
od 0 do 150mm i wilgotności poniżej 10%. Sortownik typu PP2x4,5 jest przesiewaczem o rzeszocie potrząsanym za pomocą wału wykorbionego z częstotliwością f=20Hz i amplitudą a=4-8mm.
Przesiewacz doskonale sprawdza się przy odsiewaniu piasku 0/2mm ze złóż piaskowo-żwirowych.
Sortownik wyposażony jest w 2 pokłady sit (typ: PP2x4,5) lub 3 pokłady sit (typ: PP3x4,5).
Pokłady górne stanowią sita stalowe, dwuczęściowe, montowane w układzie schodkowym (jedno za drugim), o wymiarach:
1540mm x 1540mm x 2szt./kpl i oczkach od 16, 25, 32, 36, 40, ..., 63 do 80mm w zależności od potrzeb.
Pokład dolny wyposażony jest w dwa sita o wymiarach:
1540mm x 1540mm i umożliwia przemienne stosowanie zarówno sit strunowych o rozmiarach szczeliny 2, 4, 6, 8mm, jak i sit stalowych plecionych o dowolnie dobranym rozmiarze oczek.
Sita posiadają łatwo dostępne naciągi śrubowo-hakowe lub naciąg hydrauliczny, dla wygodnej regulacji w trakcie eksploatacji.
Każdy pokład posiada łączną powierzchnię siania 4,5m2 (szer.x dł. - 1540mm x 3000mm).
Urządzenie posadowione jest na ramie przestawnej z płozami, umożliwia to dogodny transport sortownika na terenie zakładu, za pomocą ładowarki.
Pozostałe parametry jak wysokość ramy, kierunki odbioru poszczególnych frakcji, do uzgodnienia z zamawiającym.
 dane techniczne:

Wydajność regulowana w zakresie 100-400t/h - kątem nachylenia rzeszota w zależności od żądanego procentowego udziału piasku.
Wydajność przesiewacza dla nadawy o punkcie piaskowym 70% przedstawia się następująco:

przy nadawie:
400t
300t
200t
odsiew piasku 0/2mm:
120t
130t
140t
Wymiary:
- dugość: 3500mm
- szerokość: 2300mm
- wysokość transportowa: 2600mm
- wysokość robocza: 3700 - 4500mm
- kąt nachylenia rzeszota: 25 - 45°