Przesiewacz jednopokładowy
typ: PP 1 x 5
 opis ogólny:
Sortownik typu PP 1 X 5 nalezy do maszyn sortujacych bezwładnościowych o ruchu drgająco-kołowym. Jego przeznaczeniem jest klasyfikacja mechaniczna surowca na grupy o tej samej wielkości, określonej rozmiarami sit. Pojedynczy pokład ma zastosowanie w procesie odsiewania wstępnego -"zgrubnego".
Przesiewacz osadzony jest na ramie przestawnej kątowej. Typowe wartości kąta nachylenia dla rzeszota to: 15°, 20°, 25° (do ustalenia z zamawiającym).
Amplituda drgań rzeszota może być ustalana za pomocą 6-cio stopniowych nastaw mimośrodu, w zakresie od 1,7mm do 5,1mm (większe wartości amplitudy drgań możliwe do ustalenia z zamawiającym)
Odbiór materiału odbywa się w sposób bezwładnościowy, rynnami zsypowymi na przenośnik taśmowy lub pryzmę.
Rzeszoto wyposażone jest w jeden pokład o wymiarze 1250mm x 4000mm i powierzchni odsiewu równej 5m2. Pokład uzbraja się w 2 komplety sit o wymiarach 1250mm x 2000mm, montowanych w układzie schodkowym, jedno za drugim.
Pokład wyposażony jest w naciągi śrubowo-hakowe (opcjonalnie hydrauliczne), umożliwiające optymalne naciągnięcie sit.
Producent dostarcza urządzenie wraz z kompletem sit, lecz odpłatnie za zasadzie refaktury.
DOSTAWCA SIT: Wytwórnia Sit Progress.
 dane techniczne:
wymiary pokładu
  1250mm x 4000mm
powierzchnia pokładu
  5m2
sita plecione o wymiarze
  1250mm x 2000mm (2szt./kpl.)
amplituda drgań
  1,7; 2,1; 2,7; 3,4; 4,9; 5,1mm
  regulacja przez 6 nastaw mimośrodu
częstotliwość drgań
  950 ÷ 1150 obr./min.
kąt nachylenia rzeszota
  15°, 20°, 25°
napęd
  silnik elektryczny:
  - V=380
- N=4,5kW
- 1451 obr./min.
ciężar
  ok. 3000kG
wymiary gabarytowe (DxWxS)
  4400 x 2100 x 2200mm