Produkcja maszyn do przetwórstwa kruszyw: piasków, żwirów, produkcja maszyn dla potrzeb przemysłu wydobywczego. Produkcja, Naprawa, Konserwacja, maszyn: przesiewacze do piasku, żwiru na sucho i mokro, sortowniki bezwładnościowe do kruszyw i odpadów komunalnych, przenosniki, płuczki, odwadniacze.